E-A-T ir SEO

E-A-T ir SEO

E-A-T yra angliškų žodžių Expertise, Authoritativeness ir Trustworthiness akronimas. Lietuviškai tai reiškia Kompetenciją, Autoritetingumą ir Patikimumą. Tai yra vis didesnę reikšmę SEO pasaulyje įgaunantis faktorius, kuris, kaip šių metų pradžioje pripažino pati Google, labai smarkiai prisideda prie paieškos rezultatų formavimo.

E-A-T koncepcija kilo iš Google’s Quality Raters’ Guidelines (liet. Google gairės kokybės vertintojams). Tai yra didžiulis dokumentas, kuris yra skirtas Google samdomiems darbuotojams, kuriems yra duodama užduotis vertinti svetainių kokybę. Ilgą laiką šis dokumentas nebuvo viešinamas ir buvo skirtas tik vidiniam vartojimui kompanijoje, tačiau 2013 metais Google nusprendė juo pasidalinti su SEO visuomene, kad SEO specialistai ir svetainių savininkai galėtų geriau suprasti kaip Google suvokia svetainės kokybę, kurią didžiąją dalimi sudaro būtent E-A-T.

Prieš leidžiantis į detalesnę E-A-T ir jų svarbos analizę, derėtų suprasti ir minėtų gairių rolę.

Google gairių kokybės vertintojams rolė ir svarba

Google paieškos sistemos rezultatai yra formuojami automatiškai su algoritmų pagalba. Rezultatai yra netiesiogiai koreguojami rankiniu būdu tik tuomet, kai svetainė susilaukia rankinės nuobaudos (manual action).

Tai reiškia, kad kokybės vertintojai tiesiogiai neprisideda prie paieškos rezultatų formavimo. Pavyzdžiui, jei jūsų svetainė yra įvertinama, kaip nekokybiška santykyje su jūsų konkurentais, tai neturi jokios tiesioginės įtakos jūsų pozicijai paieškos sistemoje.

Užuot formavę paieškos rezultatus, svetainių kokybės vertintojai netiesiogiai padeda Google naudojamiems algoritmams atlikti savo darbą. Tai reiškia, kad minėtose gairėse suformuoja tai, kaip ji norėtų, kad Google algoritmas veiktų. Kokybės vertintojams pateikus savo svetainių vertinimo rezultatus, Google inžinieriai tuomet bando atitinkamai pakoreguoti algoritmą, kad šis sugeneruoti paieškos rezultatus, kurie būtų arčiausiai vertintojų nuomonės apie svetainės kokybę.

Kaip sakė Google Paieškos skyriaus viceprezidentas Benas Gomesas, „kokybės vertintojų gairės neparodo kaip mūsų algoritmas reitinguoja svetaines, bet iš esmės parodo kaip algoritmas turėtų tą daryti.

Čia ir slypi Google gairių kokybės vertintojams svarba: jie leidžia pamatyti kaip Google norėtų, kad jos algoritmas veiktų. Šis dokumentas labai detaliai (jo apimtis siekia 166 puslapius) perteikia Google mąstymą apie svetainių kokybę ir ją sudarančius kriterijus.

Todėl galime detaliau pažiūrėti į šio dokumento turinį.

E-A-T ir YMYL svetainės

E-A-T neabejotinai didžiausią svarbą turi vadinamoms YMYL (Your Money or Your Life) svetainėms. Lietuviškai tai skambėtų, kaip „tavo pinigai arba tavo gyvybė“ svetainės. Tai yra visos svetainės, kurios gali turėti reikšmingą įtaką lankytojo gyvenimo kokybei. Pavyzdžiui, sveikatos, teisinius ar finansinius patarimus pateikiančios svetainės būtų laikomas YMYL svetainėmis. Tokiomis galimai yra laikomos ir elektroninės parduotuvės, t.y. svetainės, kuriose vyksta finansinės transakcijos.

Turinys tokiomis reikšmingos žmogaus gyvenimo kokybei įtakos turinčiomis temomis turi atitikti aukštus standartus, kad galėtų atsidurti aukštose paieškos rezultatų vietose. Pavyzdžiui, jei sveikatos tema rašanti svetainė pateikia turinį, kuris prieštarauja vyraujančiai medicininei nuomonei, tuomet tokia svetainė bus traktuojama kaip žemos kokybės.

E-A-T ir YMYL svetainės

Tačiau tai nereiškia, kad E-A-T yra svarbus tik YMYL svetainėms. Tiesiog pastarosioms svetainėms Google turi iškėlusi daug aukštesnius standartus.

Ką Google laiko aukštos ir žemos kokybės puslapiais?

Čia Google išdėsto aukštos kokybės puslapio charakteristikas:

Aukštos kokybės puslapio savybės

Pirmiausia paminimas E-A-T kriterijus, kuris svarbus ne tik pačiam puslapiui, bet ir jo autoriui. Kitaip tariant, vertinant puslapio kokybę, Google atsižvelgia ne tik į patį puslapį, tačiau ir į jo autorių. Jei turinys – nepriklausomai nuo jo kokybės – yra parašytas autoriaus, kuris nėra laikomas savo srities specialistu, toks puslapis gali turėti sunkumų užimant aukštas pozicijas paieškos sistemoje pagal YMYL raktažodžius.

Tai reiškia, kad Google naudoja du skirtingus E-A-T kriterijus: vienas iš jų yra taikomas svetainei/prekiniam ženklui, kitas – turinio autoriui. Todėl yra labai svarbu turinio autoriui turėti atitinkamą kompetenciją, autoritetingumą ir patikimumą rašoma tema bei labai aiškiai tai iškomunikuoti: vertintojų gairėse Google pateikia pavyzdį svetainės, kuriai buvo suteiktas žemos kokybės statusas dėl neįvardinto autoriaus bei jo kompetencijų rašoma tema.

Kitos dokumente minimos žemos kokybės puslapio pavyzdys: straipsnis apie gripą. Jam buvo skirtas žemos kokybės statusas dėl to, jog nėra jokių įrodymų, kad turinio autorius turi atitinkamos kompetencijos medicinos srityje.

Kiti dokumente minimi kriterijai: pakankamas kiekis aukštos kokybės pagrindinio turinio (main content, MC) puslapyje, pakankamai informacijos apie svetainę ir už ją atsakingus asmenis, teigiama svetainės reputacija.

Dokumente taip pat pateikiami ir žemos kokybės puslapio savybės:

Žemos kokybės puslapio savybės

Čia vėlgi paminimas E-A-T: nepakankamas jo lygis reiškia žemą puslapio kokybę. Kiti tą reiškiantys kriterijai: žemos kokybės pagrindinis puslapio turinys ir/ar nepakankamas jo kiekis, perdėta ir/ar šokiruojanti puslapio antraštė, per daug įkyrios reklamos, nepatenkinamas kiekis informacijos apie už svetainės turinį atsakingus asmenis, šiek tiek neigiama svetainės ar turinio autorių reputacija, remiantis išsamiu reputacijos tyrimu.

Kaip Google algoritmai nustato E-A-T

Tačiau įvertinti svetainės turinį rankiniu būdu yra viena, o tą patį padaryti algoritmiškai – visai kas kita. Nors niekas nežino konkrečių būdų, kaip Google algoritmas nustato svetainės, puslapio ar autoriaus E-A-T, Marie Haynes – viena labiausiai pripažintų šios srities eksperčių – remdamasi savo patirtimi įvardina keletą galimų faktorių į kuriuos tikėtina Google algoritmas kreipia didžiausią dėmesį.

1. Nuorodos į svetainę ir svetainės/prekinio ženklo paminėjimai

Tai yra vienas svarbiausių svetainės, puslapio ar autoriaus E-A-T nusakančių veiksnių. Tačiau verta paminėti, kad Google puikiai atskiria, kurios nuorodos ir kurie paminėjimai yra autentiški, o kurie – manipuliatyvūs. Pastaruosius Google algoritmas aktyviai ignoruoja dar nuo Pingvino atnaujinimo 2016 metais.

2. Internete išsakoma nuomonę apie svetainę, puslapį ar autorių

Vertintojų gairių dokumente yra labai aiškiai pabrėžiama apžvalgų ir įmonės reputacijos svarba. Šiam tikslui vertintojams rekomenduojama įvertinti net diskusijų forumuose išsakomą nuomonę apie svetainę, prekinį ženklą ar įmonę.

Tai reiškia, kad vienokiu ar kitokiu būdu Google algoritmiškai įvertina ir internete susiformavusią reputaciją.

Kaip pagerinti svetainės, puslapio, įmonės, prekinio ženklo ar autoriaus E-A-T?

Žinoma, kad kiekvienam svetainės savininkui ar SEO specialistui aktualiausias klausimas yra susijęs su E-A-T lygio pakėlimu. Remiantis aukščiau pateikta bei kita aprašomame dokumente esančia informacija, mes galime pasidalinti keletu patarimų.

1. Gaukite teigiamų apžvalgų

Norintiems užimti aukštas pozicijas Google paieškoje – ypatingai YMYL svetainėms – yra svarbu ne tik turėti nuorodų iš autoritetingų svetainių jūsų veiklos srityje. Taip pat svarbu ir turėti teigiamų jūsų svetainės ar įmonės apžvalgų, nepriklausomai nuo to ar jose yra tiesioginė nuoroda į jūsų svetainę.

Reputacijos tyrimas

Kokybės vertinimo gairėse Google pažymi, kad vertintojai turėtų atlikti svetainės kokybės vertinimo tyrimą. Juo siekiama sužinoti ką apie svetainę mano tiek lankytojai, tiek susijusios srities ekspertai. Šiam tikslui vertintojams patariama atkreipti dėmesį į svetainės apžvalgas, paminėjimus, ekspertų rekomendacijas, naujienų straipsnius bei kitą informaciją apie svetainę.

Nors vertintojams yra liepiama atkreipti dėmesį į konkrečius apžvalgų šaltinius (Amazon, Yelp, Better Business Bureau ir pan.), pats Google algoritmas tiesiogiai nesiremia informacija iš konkrečių trečiųjų šalių svetainių. Kaip šia tema sakė Johnas Muelleris, „aš spėčiau, kad tu esi teisi sakydama, kad mes nenaudojame tokių rodiklių kaip BBB [Better Business Bureau] vertinant kažką tokio [E-A-T]. Kiek man yra žinoma, mes tikrai to nedarome.

2. Būkite matomi Wikipedia ir kitose kokybiškose svetainėse

Wikipedia yra minima labai dažnai analizuojame dokumente. Tai neabejotinai sufleruoja, kad Google pripažįsta Wikipedia, kaip kokybišką svetainę. Nors išeinančios nuorodos Wikipedia straipsniuose yra su no-follow atributu, tačiau kaip ir minėjome, vien paminėjimas (ar juolab nuosavo Wikipedia puslapio apie svetainę, prekinį ženklą, įmonę ar autorių turėjimas) tokiame autoritetingame puslapyje gali turėti teigiamos įtakos E-A-T.

Tai reiškia, kad nebūtina turėti tiesioginės do-follow nuorodos iš autoritetingos svetainės: jus teigiamai paveikti gali elementariausias paminėjimas tekste.

3. Būkite minimi diskusijų forumuose

Nors paminėjimai diskusijų forumuose neturėtų būti laikomu reikšmingu svetainės kokybę nusakančiu veiksniu (vien dėl to, jog juos lengva susikurti dirbtinai), tačiau būtent juos, kaip E-A-T įtakojantį veiksnį įvardina Google dokumentas.

Būtent diskusijų forumai – kaip organiškai gimstančių diskusijų erdvė – potencialiai išreiškia realius internautų sentimentus apie svetainę, įmonę ar produktą. Lygiai taip, kaip Google algoritmas moka atskiri kokybiškas ir organiškas nuorodas į svetainę nuo nekokybiškų ir manipuliatyvių, neabejotinai, kad jis taip pat gali atskirti ir realias diskusijas nuo sukurtų dirbtinai.

4. Komunikuokite savo E-A-T savo svetainėje

Kaip jau buvome minėję, svetainės ar autoriaus E-A-T komunikacija pačioje svetainėje gali turėti didelę įtaką paieškos rezultatams. Marie Haynes dirbdama su savo klientais pastebėjo, kad kartais užtenka tik aiškios E-A-T komunikacijos, kad Google algoritmas į svetainę pradėtų žiūrėti kitaip.

Todėl būkite tikri, kad visi E-A-T signalizuojantys faktoriai (apdovanojimai, mokslinis išsilavinimas, paminėjimai autoritetinguose šaltiniuose ir pan.) būtų aiškiai įvardinti jūsų svetainėje.

Tačiau Google E-A-T vertinimo kriterijų yra daug daugiau nei čia paminėtieji. Todėl norintiems visapusiškai suvokti kaip Google vertina svetainių kokybę, derėtų kruopščiai išanalizuoti Google kokybės vertintojų gaires.

Straipsnis parengtas pagal Marie Haynes E-A-T analizę.

Daugiau informacijos apie E-A-T:

http://www.thesempost.com/google-updates-quality-rater-guidelines/

https://www.gsqi.com/marketing-blog/google-core-ranking-updates-user-studies/

https://ipullrank.com/why-e-a-t-core-updates-will-change-your-content-approach/